Serwery oparte na systemach MS (Wk3, Wk8) Drukuj
Konfiguracja serwerw z zainstalowanymi systemami MS czyli Windows 2003 lub Windows 2008, sprowadza si? tak naprawd? do konfiguracji us?ugi Active Directory, czyli (ujmuj?c bardzo skrtowo) definicji uprawnie? dla poczszeglnych grup u?ytkownikw.
Nie jest to proste zadanie, zw?aszcza dla przedsi?biorstw o mocno rozbudowanej strukturze.
Oczywi?cie mo?na na serwerach MS uruchomi? us?ugi www, ftp i inne, lecz je?li serwer ten mia?by mie? tylko te us?ugi, to wed?ug mnie, by?oby wielkim marnotrastwem ?rodkw pieni??nych. Takie us?ugi poroponuje przecie? ka?dy system Opensource (Linux).

Powi?zanie systemu Linux wraz z np. W2K3 daje bardzo kompleksowe rozwi?zania. Wbrew pozorom, oba zgo?a r?ne ?rodowiska, potrafi? si? zaprzyja?ni?.
Moja propozycja to: "zaprz?gni?cie" Linuxa jako serwera danych (Samba), www (Apache), ftp (Proftpd), bazy danych (Mysql, Postgres), serwera poczty (Qmail) -> czyli w?a?ciwie wszystkie tzw. "us?ugi zewn?trzne"; natomiast widz? W2K3 lub W2K8 jako doskona?y serwer "polityki uprawnie?" (Acitve Directory).
Dlaczego tak?
Ze wzgl?du na zdecydowan? wi?kszo?? systemw Win. Xp wyst?puj?cych w prawie ka?dej firmie! St?d niestety jedynym w pe?ni funkcjonalnym "serwerem matk?" dla u?ytkownikw ko?cowych jest system z tej samej rodziny czyli Win2k3 (Windows 2003) lub Win2k8 (Windows 2008).

 

Ta strona u?ywa cookies (ciasteczka) w celu: ?wiadczenia us?ug i zbieraniu statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie? Twojej przegl?darki oznacza, ?e b?d? one umieszczane w Twoim urz?dzeniu ko?cowym. Pami?taj, ?e zawsze mo?esz zmieni? te ustawienia. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzie? si? wi?cej.

Akceptuję ciasteczka z tej strony